Rodzaje treningów: BOKS

Poniedziałek

Godzina

Rodzaj Zajęć

Wtorek

Godzina

Rodzaj Zajęć

Czwartek

Godzina

Rodzaj Zajęć

Piątek

Godzina

Rodzaj Zajęć

Legenda

Artur Mulinow
Fijałka, Jewtuszko, Kuliczkowski
Grzegorz Kloc
Grzegorz Kloc, Patryk Bobrel
Josef, Łukasz Książko
Marek Tytonik
Michał Ksepko
Patryk Bobrel
Piotr Bagiński
Tomasz Nowakowski